Stretnutie jubilantov v obci Vyšný Kubín

V rámci mesiaca úcty k starším sa v sále obecného úradu vo Vyšnom Kubíne konalo stretnutie jubilantov dňa 27.10.2016. Svojim pestrým programom prišli jubilantov pozdraviť aj naši malí škôlkari a žiaci navštevujúci umeleckú školu v Dolnom Kubíne.

Odkvitla jar, prešlo leto, prišla jeseň.                                     
Labami sa vietor do okien opiera.
Neprestáva znieť však láskou vrúcna pieseň
na oslavu Vášho jubilea.

Žite nám ešte dlho! Nestavajte sa o ten hlavolam,
či skôr svieca míňa sa Vám, alebo knôt
clivota a smútok vrhnite, no aj každý mam i klam.
Prípitok nech zazvoní Vám na šťasie a na život !

Viera Juráková
starostka obce