Stretnutie milovníkov Slovenského národa

     Miestny odbor Matice slovenskej Dolný Kubín, Mesto Dolný Kubín a Obec Vyšný Kubín uskutočnili dňa 10.07.2011 stretnutie milovníkov Slovenského národa pri cyrilo-metodskom Kríži ekumenickej jednoty na Vyšnokubínskych Skalách.
     Na zhromaždení sa zúčastnil aj predseda Matice Slovenskej pán Marián Tkáč, primátor Mesta Dolný Kubín pán Roman Matejov, starostka obce Vyšný Kubín pani Viera Juráková, prednosta Obvodného úradu v Dolnom Kubíne pán Pavol Ľorko a matičiari z Tvrdošína a Liptovského Mikuláša. V programe Stretnutia milovníkov Slovenského národa vystúpila ajspeváckafolklórna skupina ORAVA.
Obec Vyšný Kubín

src=/sites/default/files/images/P1030491.JPG  src=/sites/default/files/images/P1030490.JPG

src=/sites/default/files/images/P1030514.JPG  src=/sites/default/files/images/P1030515.JPG