Stretnutie milovníkov slovenského národa

Miestny odbor Matice slovenskej Dolný Kubín, Mesto Dolný Kubín, Obec Vyšný Kubín, Oravské kultúrne stredisko, Oravská knižnica, Matica slovenská Martin a Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne uskutočnili dňa 05.07.2015 stretnutie milovníkov slovenského národa Oravy a Liptova pri slovenskom kríži ekumenickej jednoty na Vyšnokubínskych Skalách.
Na zhromaždení za Maticu slovenskú sa zúčastnil Doc. Pavol Parenička, CSc. Divadelná skupina MADOS z Liptovského Mikuláša sa predstavila pripomenutím života Ľudovíta Štúra hrou: „Tŕnistá cesta Štúrova“. V programe stretnutia milovníkov slovenského národa vystúpila aj spevácka folklórna skupina ORAVA.

Viera Juráková, starostka obce