Stretnutie s Mikulášom 08.12.2019

Dňa 08.12.2019 do našej obce zavítal Mikuláš.