Svetový týždeň peňazí- Global Money Week

Od 9.3. 2015 do 17.3. 2015 prebiehal v základnej škole Vyšný Kubín projekt finančnej gramotnosti podporený NDS (Nadácia pre deti Slovenska)pod názvom „Krajina Peniažkovo“
Cieľom projektu bolo, aby účastníci získali lepší orientačný prehľad vo svete financií a služieb primerane ich veku nielen v podobe čísel.
Poznatky, vnímavé súvislosti a aplikácie žiaci nadobudli na základe zručností v životnej realite.
Naučili sa zvážiť a správneodhadnúť svoje možnosti, zodpovedne rozhodnúť a nájsť správne riešenie za daných podmienok a okolností.

Detisi najprv zhotovili vlastné bankovky a mince, prichystali si rodinný rozpočet na 1 deň, ale aj na celý mesiac. Tu sa poriadne zapotili, ...plánovali, počítali, prepočítavali, kalkulovali.
V ďalšej aktivite deti navštívili obchod vo svojej obci, kde mali za úlohu pozorovať vzťah predavačka- kupujúci, ich vzájomnú komunikáciu, predávaný tovar a platbu.
Z ušetrených svojich peniažkov si niečo dobré kúpili a vyskúšali, ako to naozaj v obchode chodí. Milá pani predavačka im ponúkla len to najlepšie zo sortimentu.
Po exkurzii v obchodesi deti vytvorili vlastný obchod v škole, kdenakupovali potraviny pre svoju rodinu a nebolo to vôbec ľahké zmestiť sa do toho, čo sa nachádza v peňaženke a do rodinného rozpočtu, ktorý si predtým pripravili.
Zhotovili reklamné plagáty a letáky pre svoj obchod. 
S deťmi sme sa vybrali na prechádzkudo miestnej obecnej pošty. V škole si pripravili a napísali pohľadnicesvojim blízkym, no potešilikrásnou kvetinkovou pohľadnicou aj pani starostku. 
Pani poštárka horlivo všetko porozprávala a poukazovala čo je na pošte, aké služby poskytuje pošta občanom. 
Deti mali za úlohu získať informácie o finančných inštitúciách a rozmanitosti ich služieb. Informácie získavali od rodičov, PC, kníh a letákov. Zhromaždené informácie vzájomne prezentovali. Takto pilne všetci pracovali, čo bolapre deti veľká radosť,zábava a poučenie. Všetkoto, čo sa dialo v krajine Peniažkovo, si deti starostlivo zapisovali, každý do svojho denníčka.
V rámci aktivít projektu žiaci získali a utvrdili si poznatky a vedomosti finančnej gramotnosti.

Mgr. Dana Vojtasová

     

/   /   /

/