Sviatok Najsvätejšej Trojice

Vážení spoluobčania,
v  sobotu  a  v  nedeľu  žila  obec  čulým  športovým a kultúrnym  životom.

Na oslavách Sviatku Najsvätejšej Trojice po prvý krát odzneli tóny Piesne o Vyšnom Kubíne v  podaní skupiny SongBoys. Autori ňou vzdali hold obci Vyšný Kubín. Krst a uvedenie tejto piesne bolo posledným bodom programu, ktorý síce nezačal najšťastnejšie , keďže sa spustil nečakaný lejak. Možno aj to spôsobilo, že sa účastníci pred kaštieľ -  sídlo  obecného úradu , začali schádzať s časovým odstupom alebo neprišli vôbec.

Tí, čo aj napriek tomu prišli,  dúfam neoľutovali , že sa mohli zapojiť, nielen do púťových atrakcií pre deti ako: kolotoč , skákanie na jumping závesoch, autíčkach, šmýkalke a maľovanie na tvár , ale aj do súťaže v streľbe o  Kráľovnú a  Kráľa strelcov Vyšného Kubína a  programu v  ktorom vystúpili: Heligonkári, ktorí si hovoria „Oravskí exoti“ , Folklórna skupina Grúnik z  Malatinej , naše deti navštevujúce Materskú školu a  bábkové divadlo LIENKA s  predstavením „Kocúr v  čižmách“

No a na záver krst piesne o  Vyšnom Kubíne , ktorého sa ujala manželka zastupujúceho starostu obce posypaním CD nosiča poľnými kvetmi vo farbách , aké sa nachádzajú aj na obecnej vlajke.

O  občerstvenie ale aj organizačné zabezpečenie sa postarali členova DHZ vo Vyšnom Kubíne pod taktovkou predsedu p. Vladimíra Drengubiaka ml..

Podobne zvládli aj akciu deň predtým keď organizovali 8. ročník Trojičného útoku do kopca za účasti takmer 20 družstiev mužov a  žien z celej Oravy.

V závere spoločného stretnutia sa pre účastníkova striedala živá hudba, losovanie tomboly a  vyhlasovanie víťazov v  streleckej súťaži.

Vážení občania, dovoľte mi aby som touto cestou  poďakoval všetkým účinkujúcim ale hlavne organizátorom za obec a  DHZ Vyšný Kubín.

Treba dúfať, že o  rok sa účasťou zapoja aj ostatní.

Dovidenia na Trojici v  r. 2019
                                                                                                                  Ing. Jaroslav Figuli
                                                                                                              zástupca starostu obce