Takto si polepšili deti v materskej škole

 Začiatkom  školského  roka 2020/2021 si  deti materskej školy vo Vyšnom Kubíne už odkladali svoje papučky a svetríky v novozriadenej spoločnej šatni. Zásluhou zriaďovateľa, ktorý šatňu finančne zastrešil, šikovnosťou pána Alojza Kvasničáka ml., ktorý starú šatňu vypratal, steny oškrabal, dal im novú fasádu, odstránil starú podlahovú gumu a položil novú dlažbu. Za nové, krásne, farebné skrinky môžeme poďakovať pánovi Jozefovi Lešňovskému zo Zubrohlavy, ktorý sa trafil do vkusu detí, ktoré si ich nevedia vynachváliť.  Touto cestou vyslovujeme všetkým, ktorí sa na tom podieľali veľké ĎAKUJEME. 
                                          

                                                                                                                     Kolektív MŠ, deti, rodičia