Trojičné slávnosti 10.6-11.6.2017

Tradičné trojičné slávnosti sa v našej obci konali v dňoch 10.6.-11.6.2017.

 

V sobotu dňa 10.6.2017 prebiehala hasičská súťaž z rôznych okolitých obcí a v nedeľu dňa 11.6.2017 sa konala v rímskokatolíckom kostole omša s odpustovými slávnosťami, v kaštieli si deň svätej Trojice uctievali aj veriaci evanjelici a.v.

Od 14. 00 hod pred kaštieľom pokračoval program pre deti: kolotoče, súťaž vo vodnom futbale, využívanie hasičskej techniky a rôzne ukážky pre deti, maľba na sklo, maľovanie na tvár, zmrzlina,

dospelých: hostia zo Žaškova – folklór a  heligonkári, ukážka práce s ľanom a prepracovanie sa až ku konečnému výsledku nám predvádzala pani Kovalčíková z Leštín, svojimi sladkými dobrotami nás ponúkala pani Lucia Zelinová z Vyšného Kubína, svojimi prírodnými výrobkami a maľbou nás obohacovala Andrea Gabošová, výstavu fotografií „ Ženy v klobúku“ pripravila pani Janka Nemčeková z Vyšného Kubína, súťaž kráľa strelcov a v ponuke boli aj rôzne výrobky a ručné práce

       

 

                                                                                              Viera Juráková

                                                                                              starostka obce