Uzávera komunikácie v piatok 17.09.2021 od 16:00 z dôvodu cyklistických pretekov Okolo Slovenska

Dňa 17.9.2021 t.j. v piatok bude našou obcou  prechádzať pelotón 65. ročníka Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.

V súvislosti s touto udalosťou bude úplné uzatvorenie cesty III. triedy č. 2247 (Vyšný Kubín - Leštiny), a cesta I. triedy č.59 (Dolný Kubín - Ružomberok) a všetkých výjazdov na tieto cesty.

K uzatvoreniu všetkých ciest a výjazdov dôjde v deň pretekov (piatok 17.9.2021)  od 16.00 hod.  až do odvolania - prejazdom posledného sprievodného vozidla označeného šachovnicou.

Všetky výjazdy na cestu I. a III. triedy v obci budú v spolupráci s PZ SR a dobrovoľníkmi DHZO uzatvorené a nebude možný žiadny výjazd ani prejazd po ceste I. a III. triedy až do odvolania.

V čase uzávery prejde našou obcou okrem športovcov aj konvoj pretekov, to sú organizátori, novinári, zahraniční účastníci, rozhodcovia a polícia.

Pred pelotónom pôjde v predstihu niekoľkých minút aj reklamná kolóna, z ktorej budú väčším hlúčikom divákov rozdávané reklamné predmety.

Prosíme občanov, aby rešpektovali toto obmedzenie, strpeli uzáveru cesty a riadili sa pokynmi polície a dobrovoľníkov, ktorí budú zabezpečovať jednotlivé výjazdy na ceste I. a III. triedy.

 Obyvateľov a návštevníkov obce žiadame, aby neparkovali vozidlá na ceste III. triedy a nedovolili voľný pohyb psov v blízkosti ciest, kadiaľ bude prechádzať pelotón pretekov.

Vyzývame rodičov, aby v čase uzávery ciest nenechávali svoje deti bez dozoru pobehovať cez cestu a tým chránili ich bezpečnosť.

Ďakujeme aj v mene organizátorov akcie za pochopenie a dodržanie všetkých pokynov.