Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 229 k návrhu na aktualizáciu opatrení