Vianočné trhy vo Vyšnom Kubíne

        V sobotu dňa 10. decembra 2016 sa občania Vyšného Kubína stretli po prvý krát na vianočných trhoch konaných obcou Vyšný Kubín. Šikovné ručičky našich spoluobčanov predviedli vianočné motívy z rôznych materiálov. Mohli sme vidieť výrobu vianočných stromčekov z papiera, vianočné ikebany, koberce, drevené výrobky, medovníčky, snehuliačikov a výrobu rôznych iných drobností.  Sobotňajšie popoludnie nám spríjemnili  koledami a piesňami  ochotní vyšnokubínci pod vedením Róberta Michalicu (Daniel Suroviak, Jozef Gaboš, Ivan Paluga, Marián Melicherčík, Martina Michalicová, Miloš Birtus, Mirka Birtusová.)

       Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste boli ochotní prispieť svojou  prácou a časom a tak potešiť naše oči  a uši. Do dobrej nálady nechýbal punč, varené víno,  kapustnica a pečená klobása,  ktorú nám pripravila reštaurácia Bar u Orla Vyšný Kubín.

        Ďakujeme našim ochotníkom a zúčastneným: Anna Figuliová, Jaroslav Figuli, Mária Ottová, Margita Dobrocká, Ivan Fačko, Ninka Rosinská, Martin Kvasničák, Kvetoslava Giertliová, Daniela Bachyncová, Jaroslava Filová, Andrea Gabošová, Jana Nemčeková, Daniela Juráková, Oľga Bištiaková, Roman a Lenka Škvarkovci, náš rodák Ľubomír Zápotočný s manželkou a pomocnému tímu: Gabriela Páterková, Katarína Chládeková, Fedor Jurák a Melánia Melicherčíková.

Viera Juráková, starostka obce