Voľby do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím  č. 28 z 1.2.2019 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25.05.2019.

Zverejnené informácie:

  • Informácie pre voliča (DOC)
  • Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (DOC)
  • Adresa na doručenie Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu (DOC)
  • Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu (DOC)