Voľby do Národnej rady SR v roku 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4.11.2019 rozhodnutím č. 351/2019 Z.z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29.02.2020

  • Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:  obec@vysnykubin.sk 
  • ​Informácia o podmienkach hlasovania poštou (PDF)
  • Informácia pre voliča  (PDF)