Voľby prezidenta Slovenskej republiky - 2. kolo

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z.z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019, ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa
druhé kolo volieb konať v sobotu 30.03.2019 od 7:00 - 22:00 hod.

Zverejnené a dôležité informácie:

  • Informácie pre voliča (DOC)
  • Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena okrskovej volebnej komisie (DOC)
  • Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu (DOC)
  • Kandidáti na prezidenta (DOC) 
  • Zoznam kanditátov, ktorí sa vzdali kandidatúry (DOC)
  • Výsledky prvého kola vo Vyšnom Kubíne (DOC)