Vyšnokubínske Prviesenky 22.06.2017

Obec Vyšný Kubín v spolupráci s Materskou školou vo Vyšnom Kubíne  dňa 22.06.2017 o 16.00 hod v sále obecného úradu  uskutočnila 13. ročník Vyšnokubínskych prviesenok.  Podujatie sa nieslo v duchu ústrednej myšlienky  63. ročníka Hviezdoslavovho Kubína -  hudba a slovo. Každoročne je akousi predprípravou  našich malých a mladých recitátorov  na kontakt s publikom,  ich začínajúce vystúpenia na verejnosti a prvé stretnutia s umeleckým slovom.

Ako prví vystúpili naši najmenší, deti Materskej školy vo Vyšnom Kubíne. Rozveselili nás veršíkmi básne Veľký kráľ a malá myš a pásmom známych ľudových piesní.

Výkony desiatich recitátorov hodnotila porota v zložení: PaedDr. Kvetoslava Balková, Mgr. Gabriela Czikrayová a Mgr. Elena Drobná.

Recitátorov do súťaže prihlásila Základná škola z Pucova, Základná škola z  Malatinej a dolnokubínske školy Janka Matúšku a Petra Škrabáka.

Hosťom literárneho podujatia bol pán Mgr. Jozef Strapec. Všetkým prítomným priblížil detstvo nášho velikána P.O. Hviezdoslava z knihy jeho Spomienok.

Príjemným umeleckým zážitkom bolo recitačné vystúpenie pani Jarmily Némethovej z Dolného Kubína, ktorá sa predstavila smutnokrásnym  poetickým príbehom O starenke.

Štvrtkové popoludnie svojimi hudobnými vstupmi obohatili bratia Matisovci z Dolného Kubína a celým programom prítomných v sále sprevádzala Mgr. Katarína Šimeková.

Na záver sa starostka obce Viera Juráková poďakovala všetkým, ktorí svojou účasťou prišli podporiť toto podujatie. Zároveň sa poďakovala pedagógom a rodičom za vštepovanie lásky deťom pre oblasť literatúry a  umeleckého slova. Súťažiaci nám ukázali, že z čítania majú radosť, poznajú jeho čaro a knihy sú pre nich potešením.