Vyšný Kubín má svoj traktor

Naším obyvateľom predstavujeme nový traktor značky CASE IH FARMALL 85 A. Traktor bol do obce dodaný dňa 29. apríla 2020. Bude slúžiť pracovníkom obce vykonávajúcich údržbu obce a zabezpečujúcich činnosť v oblasti odpadového hospodárstva.

Traktor je vybavený čelným nakladačom s lyžicou na sypký materiál a paletizačnými vidlami. Je vybavený aj trojstranným vyklápacím návesom s nosnosťou 4000 kg.

V zime bude slúžiť na odhŕňanie a odvoz snehu, či posyp ciest a chodníkov. V lete na čistenie a upratovanie obce a obecných priestranstiev. Bude tiež nápomocný pri plnení úloh v odpadovom hospodárstve a budú s ním vykonávané  menšie zemné úpravy.

Do budúcna zvažujeme aj možnosť pre občanov poskytovať traktor s obsluhou na súkromné účely za stanovený poplatok.

Kúpu traktora odsúhlasili poslanci uznesením č. 04/02/2020, ktorým schválili nákup techniky na zimnú a letnú údržbu vo výške 60 tisíc EUR. Spôsob financovania je prostredníctvom úveru so splátkovým kalendárom na obdobie 48 mesiacov.