Vytvorenie chráneného pracoviska

Vytvorenie chráneného pracoviska na obecnom úradevo Vyšnom Kubíne na základe žiadosti obecného úradu v zmysle § 56zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanostia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol ÚPSVaRDolný Kubín schválený projekt na zamestnanie občana so zdravotným postihnutím. Projekt je v plnej výške nákladov financovanýEurópskym sociálnym fondom.
Na základe uvedeného zákona je od 1.12.2013 na obecnom úrade zamestnaný na chránenom pracovisku 1 občan so zdravot. postihnutím na vykonávanie administratívnych prác rôzneho ekonomického charakteru.

Viera Juráková
starosta obce