Výzva na úhradu poplatkov a daní

Obecný úrad vyzýva občanov, ktorí popri ostatných povinnostiach zabudli a ešte nemajú uhradené poplatky za odpady, daň z nehnuteľnosti a daň za psa, aby úhradu týchto poplatkov a daní urobili v čo najkratšom čase. 
Ďakujeme za porozumenie