Zápis do materskej školy vo Vyšnom Kubíne od 02.05. do 13.05.2022