Zmodernizovanie športovísk v obci Vyšný Kubín

Projekt vyriešil zmodernizovanie športoviska pre deti v obci Vyšný Kubín.  Existujúce prvky boli opravené a natreté novým náterom. Športový areál bol doplnený novými lavičkami. Nákupom nových prvkov sa zväčšili možnosti našich najmenších občanov na  aktívne využívanie voľného času.  Celé priestranstvo športoviska bolo upravené a  tým sa zabezpečila športová a relaxačná zóna pre deti a ich rodičov.

Projekt bol realizovaný za finančnej podpory Žilinského samosprávneho kraja a z vlastných zdrojov obce.