Expozícia

Expozícia na prízemí ľavého krídla Kubínyovského horného kaštieľa vo Vyšnom Kubíne (sídlo obecného úradu)

Prvá miestnosť Expozície P. O. Hviezdoslava v roku 2015 prešla úpravou vitrín a spracovaním nových vystavovaných exponátov.

Obsahové zameranie: 
archeologické vykopávky , osídľovanie obce, dobové oblečenie zemanov,informácie o rodákoch a osobnostiach, ktoré vo Vyšnom Kubíne žili.

Kontakt pre návštevníkov:
Obecný úrad vo Vyšnom Kubíne: 043/586 5138 je potrebné sa telefonicky ohlásiť

Lektori: 
Mgr. Jozef Strapec
Mobil: 0910 634 999

PaedDr. Elena Drobná
Mobil: 0911 219 711

Vstupné: 0,20 €

Možnosť zakúpenia:
skladačka P.O.Hviezdoslava - 1,- €
skladačka M. Figuli – 1,- €
  pohľadnica Vyšného Kubína – 0,20 €

Reklamne prospekty obce Vysny Kubin