28.09.2014 Verejné zhromaždenie občanov obce Vyšný Kubín