Spomienka k 90. výročiu úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava

Rodná Obec Vyšný Kubín dňa 10.11.2011 o 17.00 hod si pripomenula 90. výročie úmrtia velikána slovenskej literatúry, básnika, dramatika a prekladateľa P. O. Hviezdoslava. Vyšnokubínčania si vzali za svoje, že touto malou spomienkou priblížia život a posledné chvíle svojho rodáka. Hudobno - slovné pásmo bolo vyznaním spolužitia P.O

.Hviezdoslava a jeho manželky Ilony Országhovej rod. Novákovej.
Poďakovanie za príjemné strávenie podvečera v expozícii P.O.Hviezdoslava vo Vyšnom Kubíne patrí účinkujúcim v spomienkovom pásme Vyznanie. Teší nás, že sa nám podarilo zapojiť do tohto pásma aj mladú generáciu, ktorá hudobným a slovným prejavom vniesla do naších duší hlboký zážitok.
Za všetkých prítomných citujem slová poslanca obecného zastupiteľstva p. Ivana Palugu, ktorý nám zaslal mailovú správu: to čo sme včera videli na kultúrnej akcii k 90. výročiu úmrtia P. O. Hviezdoslava bolo predstavené na vysokej profesionálnej úrovni. Organizátom a účinkujúcim patrí skutočne veľká vďaka.