Spomienkové stretnutie pri príležitosti 76, výročia Slovenského národného povstania