Insignie obce

 

zástava erb Obecné pečatidlo

Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR dňa 03.12.1998 odporučila na prijatie Obecnému zastupiteľstvu používať  v modrom štíte, strieborné skalné bralo medzi dvoma striebornými smrekmi, vyrastajúcimi zo zelených vrškov, medzi ktorými vyrastá z vysokej zlatej oráčiny zelená lipa.