02.06.2020

  1. Očná OPTIKA ANPEK Banská Bystrica bude dnes od 11.00 do 11.45 hod. v sále obecného úradu ponúkať  bezplatné meranie zrakovej ostrosti. Môžete si dať vymeniť sklá do vlastného rámu, alebo vyhotoviť nové dioptrické okuliare Ak nosíte okuliare prineste si ich pre porovnanie so sebou.  Hotové dioptrické okuliare Vám prinesú osobne.
  2. Technické služby Dolný Kubín budú dnes realizovať zber vyseparovaného papiera za protihodnotu. Zber prebehne od 16:10 do 16:40 pri bráne hasičskej zbrojnice.