06. - 07.08.

  1. Od 12.08. do 28.08.2019  bude v našej obci prebiehať zber elektroodpadu, elektroodpad bude potrebné voziť do areálu hasičskej zbrojnice a to každý pracovný deň počas úradných hodín. Potrebné je vopred telefonicky dohodnúť čas.
  2. Žiadame občanov, ktorí ešte neuhradili daň z nehnuteľnosti a miestne poplatky za odpad a psa, aby tak učinili v čo najkratšom čase