11.02.2021

  1. Testovanie na COVID-19 v našej obci prebehne v sobotu, 13.02.2021  v budove bývalej školskej jedálne v čase od 08:00 do 18:00 hodiny. Prestávka na obed bude od 12.00 – 13.00 hod. V prípade záujmu je možnosť vopred sa zaregistrovať na webovej stránke obce. https://services.bookio.com/budova-byvalej-skolskej-jedalne/widget?lang=sk
  2. Kominárstvo Gašpar oznamuje občanom že dna 16.02.2021 bude vykonávať čistenie a kontrolu komínov s vydaním dokladu pre poistnú udalosť. Záujemcovia sa môžu nahlasovať na tel. čísle: 0903 885 802. Cena za bežné čistenie je 25 eur aj s Revíznou správou a komínovým štítkom.