11.09.2020

Technické služby DK oznamujú, že termín vývozu komunálneho odpadu ostáva nezmenený,  tzn. vývoz sa uskutoční 15.9.2020 t.j. utorok ráno.