12.04.2021

Dnes máte poslednú možnosť vyviezť elektro-odpad do priestorov hasičskej zbrojnice. Urobiť tak môžete od 15:00 do 17:00