15.02.2021

Kominárstvo Gašpar oznamuje občanom že dna 16.02.2021 bude vykonávať čistenie a kontrolu komínov s vydaním dokladu pre poistnú udalosť. Záujemcovia sa môžu nahlasovať na tel. čísle: 0903 885 802. Cena za bežné čistenie je 25 eur aj s Revíznou správou a komínovým štítkom.