20.07.2020

1) Zajtra t.j. utorok 21 júla bude v čase od 07:30 do 15:30 v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Čísla odberných miest a orientačné čísla rodinných domov nájdete na webovej stránke obce a v úradnej tabuli.

2) Pošta Partner Vyšný Kubín bude zajtra zatvorená. Počas uzatvorenia pošty Vám podaj zásielok zrealizuje pošta Dolný Kubín v čase od 08:00 do 18:00