25.06.2020

Pošta Partner Vyšný Kubín bude zajtra zatvorená. Počas uzatvorenia pošty Vám podaj zásielok zrealizuje pošta Dolný Kubín 1.