28.08.

  1. Obecný úrad vo Vyšnom Kubíne Vás Pri príležitosti 75 . výročia Slovenského národného povstania pozíva ku slávnostnému spomienkovému stretnutiu občanov obce ktoré sa uskutoční dňa 01.09.2019 t. j.  v nedeľu  o 14,00 hod. v priestoroch pri pomníku majora Ivana Archipova.