29.03.2021

Do stredy 31.03.2021 prebieha samosčítanie obyvateľstva, k dnešnému dňu máme v našej obci sčítaných 89,55% obyvateľstva. Sčítanie je občianska povinnosť.

Vážení občania prosíme Vás:

  • pomôžte svojim rodičom, starým rodičom resp. iným starším rodinným príslušníkom sčítať sa
  • maloleté deti treba taktiež sčítať pod ich rodným číslom (evidujeme domácnosti kde sú sčítaní len rodičia)  
  • kontaktuje svojich rodinných príslušníkov žijúcich v zahraničí že sa majú sčítať (ak majú stále hlásený pobyt v obci)