29.07.2020

Obecný úrad vo Vyšnom Kubíne a pošta partner Vyšný Kubín budú 30.07. t.j. zajtra zatvorené z dôvodu účasti zamestnancov na odborovej schôdzi.