30.08.

  1. Obecný úrad vo Vyšnom Kubíne Vás Pri príležitosti 75 . výročia Slovenského národného povstania pozíva ku slávnostnému spomienkovému stretnutiu občanov obce ktoré sa uskutoční dňa 01.09.2019 t. j.  v nedeľu  o 14,00 hod. v priestoroch pri pomníku majora Ivana Archipova.
  2. Obec Valaská Dubová Vás pozýva na deň obce ktorý sa uskutoční zajtra od 13tej hodiny na futbalovom ihrisku vo Valaskej Dubovej, bližšie informácie nájdete na obecnej tabuli.
  3. Očná OPTIKA ANPEK Banská Bystrica dňa 03.09.2019 od 12:30 do 13:15 ponúka možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov, prípadne výmeny dioptrických skiel do vlastných rámov, spolu s meraním zrakovej ostrosti, za zvýhodnené ceny pre seniorov. Meranie sa uskutoční v sále obecného úradu