31.07.2020

1) V pondelok 3. augusta bude v čase od 07:30 do 14:30 v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Čísla odberných miest a orientačné čísla rodinných domov nájdete na webovej stránke obce a v úradnej tabuli.