31.08.2020

Oznamy Technických služieb:

1) Dňa 1.9.2020 t.j. utorok (ostáva nezmenený termín) bude prebiehať vývoz komunálneho  odpadu. Odpadové nádoby je potrebné vyložiť a označiť platným žetónom.

2) Dňa 2.9.2020 t.j. streda bude v obci pravidelný vývoz plastov. Zaviazané vrecia je nutné vyložiť v skorých ranných hodinách.

3) Vo štvrtok 3.9.2020 bude zber vyseparovaného papiera za protihodnotu. Vo Vyšnom Kubíne bude zber pri potravinách, v čase od 16.10 hod - 16.40 hod.  Papier musí byť zviazaný špagátom,  nemôže sa miešať papier s kartónom.