Obecný cintorín

Cenník cintorínskych služieb

Odpis  časti  Zmluvy o dielo zo dňa 15.12.2014:

Obstarávateľ: Obec Vyšný Kubín, Hviezdoslavova 117/5, 026 01  Vyšný Kubín

Zhotoviteľ: Miroslav Kovalčík, Leštiny 10, 026 01 Dolný Kubín
0907 804 085

Vykonané práce v termíne cena
Hrob pre dospelých 1.4. – 30.9. 130,00 €
Hrob pre dospelých 1.10. – 31.3. 150,00 €
Prehĺbený hrob 1.4. – 30.9. 150,00 €
Prehĺbený hrob 1.10. – 31.3. 180,00 €
Detský hrob 1.4. – 30.9. 30,00 €
Detský hrob 1.10. – 31.3. 50,00 €
Nadrozmerný hrob   + 15,00%
Prekopávka hrobu, uloženie ostatkov   + 30,00%
Demontáž a montáž krycej platne   20,00 €
Výkon nosičov a spúšťanie do jamy   40,00 €
Výkon nosičov pri kremáciách   20,00 €
Príplatok za sťažený výkop v obrube   10,00 €
Doprava   10,00 €

Mapa cintorína