Pre občanov

17.06.
2019

IX. ročník Trojičného hasičského útoku do kopca

Dňa 15. júna 2019 sa vo Vyšnom Kubíne konal IX. ročník Trojičného hasičského útoku do kopca. 
Súťaže sa zúčastnilo 23 hasičských týmov, z toho 16 mužských a 7 ženských. 
Súťažilo sa v kategórii šport a klasika. 
Naše ženy Daniela Drengubiaková, Nina Rosinská, Dominika Grísová, Lucia Mešková, Zuzka Mäsiarová, Nika Tkáčová a Simona Žiaková sa v kategórii klasika umiestnili na krásnom 1. mieste.

08.04.
2019

AQUARELAX Dolný Kubín

Na obecnom úrade je možné opäť zakúpiť zľavnené lístky do AQUARELAXu v Dolnom Kubíne cena je 7,-€ za kus a lístky do Saunového sveta v cene 6,-€ za kus.

03.04.
2019

Odovzdávanie kompostérov

Vážení občania,
naša obec  sa zapojila do projektu "Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná Orava" prostredníctvom združenia obcí Ekocentrum Dolná Orava.Cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu „tzv. zeleného odpadu“  na území obcí Dolnej Oravy. Pre našu obec sme cez uvedený projekt získali celkom 195 kompostérov, z ktorých časť využije obec a približne 188 ich bude poskytnutých občanom.

30.03.
2019

Cvičenie pilatesu - zmena času

Zumba Vysny KubinObec Vyšný Kubín Vás pozýva na cvičenie pilatesu,
a to každú stredu od 18.30 hod. - v novej materskej škole  (pri Bare u orla)

So sebou si prineste prezuvky, dostatok tekutín, uterák, karimatku a chuť zacvičiť si. Tešíme sa na Vašu účasť.

Pilates 2016 Pilates 2016 Pilates 2016
15.03.
2019

Čarovná Orava

Na obecnom úrade je možné zakúpiť knihu “Čarovná Orava“ v cene 10,-€ za kus.

16.01.
2019

Prechod cez päť chotárov 26.01.2019

Dňa 26.01.2019  sa v našej obci uskutočnil už 26. ročník turisticko-lyžiarskeho pochodu

15.01.
2019

Daň z nehnuteľnosti, poplatok za odpady - do 31.01.2019

Kto má povinnosť podať daňové priznanie

Musia ho podávať všetci majitelia nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým sa
zmenilo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom kalendárnom roku. Posledným termínom na jeho podanie je 31. január 2019. Majiteľ nehnuteľnosti či pozemku podáva daňové priznanie obci, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.

Stránky