Pre občanov

13.11.
2017

Oznámenie o ukončení rekonštrukcie lavice cez Jasenovský potok

Dnes t.j, pondelok 13.11.2017 bola dokončená rekonštrukcia lavice cez Jasenovský potok, týmto oznamujeme občanom že prechod cez lavicu je možný od dnešného rána. Projekt bol podporený dotáciou zo Žilinského samosprávneho kraja.

 

13.11.
2017

Príhovor zástupcu starostu obce

Na základe oznámenia starostky obce p. Viery Jurákovej o vzdaní sa mandátu starostky a na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Kubíne dňom 6. novembra 2017 prevzal zastupovanie vo funkcii starostu obce Ing. Jaroslav Figuli do ukončenia volebného obdobia v r. 2018.

Touto cestou ďakuje obecné zastupiteľstvo a obyvatelia obce pani Viere Jurákovej za vykonanú prácu pre rozkvet obce Vyšný Kubín za posledných 7 rokov.

 

28.08.
2017

Doplnenie osvetlenia priechodu pre chodcov

Z dôvodu bezpečnejšieho prechodu chodcov cez prechod na ceste I/59 na dolnom konci obce,  doplnil sa ďalší svetelný bod, ktorý bude umiestnený za autobusovou zastávkou v smere Ružomberok  - Dolný Kubín. K ohláseniu drobnej stavby sa vyjadrili všetky príslušné úrady, pri stavbe sa rešpektovali všetky ich stanoviská a vyjadrenia. Na realizáciu aj s projektovou dokumentáciu obec uvoľnila vlastné zdroje v sume 3000 €.

 

28.08.
2017

Rekonštrukcia lávky cez Jasenovský potok – realizácia september-október 2017

Projekt je podporený dotáciou zo Žilinského samosprávneho kraja v sume 1200 € a zo zdrojov obce v sume  300 €.

28.08.
2017

Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne v Materskej škole vo Vyšnom Kubíne

Projekt bol podporený dotáciou z  Ministerstva financií SR v sume 13500 € a zo zdrojov obce v sume  2500 €.

23.08.
2017

Zmodernizovanie športovísk v obci Vyšný Kubín

Projekt vyriešil zmodernizovanie športoviska pre deti v obci Vyšný Kubín.  Existujúce prvky boli opravené a natreté novým náterom. Športový areál bol doplnený novými lavičkami. Nákupom nových prvkov sa zväčšili možnosti našich najmenších občanov na  aktívne využívanie voľného času.  Celé priestranstvo športoviska bolo upravené a  tým sa zabezpečila športová a relaxačná zóna pre deti a ich rodičov.

28.06.
2017

Vyšnokubínske Prviesenky 22.06.2017

Obec Vyšný Kubín v spolupráci s Materskou školou vo Vyšnom Kubíne  dňa 22.06.2017 o 16.00 hod v sále obecného úradu  uskutočnila 13. ročník Vyšnokubínskych prviesenok.  Podujatie sa nieslo v duchu ústrednej myšlienky  63. ročníka Hviezdoslavovho Kubína -  hudba a slovo. Každoročne je akousi predprípravou  našich malých a mladých recitátorov  na kontakt s publikom,  ich začínajúce vystúpenia na verejnosti a prvé stretnutia s umeleckým slovom.

23.05.
2017

Deň Matiek 14.05.2017

Mama, mám ťa veľmi rád  ( rada ), v tomto duchu

Obecný úrad, Materská škola a  Slovenský červený kríž vo Vyšnom Kubíne usporiadali dňa 14.05.2017 nedeľné posedenie ku DŇU MATIEK.

29.04.
2017

III. Stupeň povodňovej aktivity v obci Vyšný Kubín na Leštinskom a Jasenovskom potoku

Vzhľadom na dlhotrvajúce dažde došlo v obci Vyšný Kubín na Leštinskom a Jasenovskom potoku k vybreženiu a k zaplaveniu lokality Pod Skalami.

Na základe týchto skutočností podľa § 26 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona č. 7/2010 Z.z. O ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. bol vyhlásený III. Stupeň povodňovej aktivity pre územie obce Vyšný Kubín v dňoch od 28.04.2017 od 18.00 hod do 29.4.2017 do 18.00 hod.

11.04.
2017

Upozornenie DPO Dolný Kubín

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dolný Kubín

oznamuje zvýšené riziko vzniku požiarov - príloha

Stránky