Pre občanov

06.03.
2016

Výsledky volieb do NR SR v obci Vyšný Kubín

Výsledky volieb do NR SR konaných dňa 5. 3. 2016  v obci Vyšný Kubín

Počet  zapísaných voličov                                                                544

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb                                      419

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny              0

18.11.
2015

Obnova interiéru expozície P.O. Hviezdoslava

V máji 2015 sa obec Vyšný Kubín zapojila do výzvy o Zamestnanecký grant Euro k euru  od Nadácie Slovenskej sporiteľne a vypracovala projekt : „Žime históriou aj v budúcnosti“. Projekt riešil obnovu  a aktualizáciu interiéru Expozície P.O.Hviezdoslava. Vo výzve bola naša obec úspešná a tak získala finančnú podporu v sume 1000 € + 500 € od zamestnanca SLSP Ing.

14.11.
2015

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO V OBCI VYŠNÝ KUBÍN

Za finančnej podpory v sume 40 000 EUR z Úradu vlády Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 sa v mesiacoch október - november 2015 v našej obci uskutočnila výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnatým povrchom a mantinelom s ochrannými sieťami do výšky 3m, šírky 20m, dĺžky 40m.

Po schválení prevádzkového poriadku, určení správcu ihriska bude slúžiť na rozvoj športových aktivít predovšetkým pre deti a mládeže z našej obce.

Výstavba ihriska Výstavba ihriska Výstavba ihriska
05.11.
2015

Dopravné ihrisko

Deti MŠ si rozvíjali a uplatňovali svoje poznatky z dopravnej výchovy a pravidiel bezpečnosti na ceste hrami na školskom dopravnom ihrisku.

 

06.10.
2015

Dokončenie stavby: „Vyšný Kubín. Vodozádržné zariadenia“

Ministerstvo životného prostredia SR, riadiaci orgán pre OP ŽP, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava v operačnom programe, životné prostredie, prioritná os č. 2 – ochrana pred povodňami dňa 26.02.2015 schválilo obci Vyšný Kubín nenávratný finančný príspevok v sume 230 731, 61 € . Na základe uvedeného s MŽP bola podpísaná zmluva dňa 14.04.2015.

Vodné zariadenia

13.08.
2015

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ a MŠ Vyšný Kubín

Naše malé ratolesti sa budú od septembra 2015 umývať v nových priestoroch sociálnych zariadení. ZŠ s MŠ a Obec Vyšný Kubín v mesiaci júl 2015 zrekonštruovala priestory sociálnych zariadení pre deti materskej škôlky. Z dôvodu havarijného stavu obec vyčlenila 2000 € z rezervného fondu. Búracie práce a murárske práce pomohla obec so zamestnancami obce. Všetky murárske práce, obklady a prípravu pre vodárenské práce urobil p. Milan Zelina.

31.07.
2015

Multifunkčné hrisko

Obec Vyšný Kubín informuje občanov, že bola úspešná v žiadosti o finančný príspevokna výstavbu multifunkčného ihriska s umelou trávou - Ihrisko bude postavené v priestoroch športového areálu pred kaštieľom

Finančný príspevok z Úradu vlády SR - suma 40.000 €

/

01.01.
2015

Vývoz komunálneho a separovaného odpadu v roku 2015

1/ komunálny odpad sa bude vyvážať tak ako doteraz, vždy nepárny týždeň v stredu, prvý vývoz tohto roku bude 14. januára 2015. Na tento prvý vývoz môžete použiť ešte žetóny z roku 2014.Nové žetóny na rok 2015 si môžete prevziať na obecnom úradu v pracovných dňoch od 05.01.2015.Kto z Vás má čas a záujem môže si žetóny prevziať aj zajtra v sobotu dňa 3.1.2015 od 09.00 do 16.00 hod.

23.12.
2014

Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo 2014

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva a novozvolená starostka obce Vyšný Kubín zložili zákonnom predpísaný sľub na ustanovujúcom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 08.12.2014 v priestoroch obecného úradu.

Fotogaléria

Stránky