Pre občanov

01.01.
2015

Vývoz komunálneho a separovaného odpadu v roku 2015

1/ komunálny odpad sa bude vyvážať tak ako doteraz, vždy nepárny týždeň v stredu, prvý vývoz tohto roku bude 14. januára 2015. Na tento prvý vývoz môžete použiť ešte žetóny z roku 2014.Nové žetóny na rok 2015 si môžete prevziať na obecnom úradu v pracovných dňoch od 05.01.2015.Kto z Vás má čas a záujem môže si žetóny prevziať aj zajtra v sobotu dňa 3.1.2015 od 09.00 do 16.00 hod.

23.12.
2014

Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo 2014

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva a novozvolená starostka obce Vyšný Kubín zložili zákonnom predpísaný sľub na ustanovujúcom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 08.12.2014 v priestoroch obecného úradu.

Fotogaléria

15.12.
2014

Informácie ohľadom vývozu komunálneho odpadu na rok 2015

Do roku 2015 je možné preniesť len 1 žetón z roku 2014 na prvý vývoz v roku 2015, ostatné nevyčerpané žetóny strácajú platnosť.

Od 01.01.2015 je stanovená sadzba 0,0440 Eur na osobu a deň t. j. 16,06 Eur na rok, za čo obdrží občan 7 kusov žetónov.

14.11.
2014

Voľby do orgánov samosprávy obcí - výsledky

Výsledky volieb do orgánov samosprávy konaných dňa 15.11.2014
v obci VyšnýKubín

 

 

29.10.
2014

Oznamy

1/ Oznamujeme všetkým nájomcom hrobových miest, že stavebné úpravy hrobových miest, vrátane vybudovania nových pomníkov,je možné realizovať až po ohlásení na obecnom úrade vo Vyšnom Kubíne.

2/ Oznamujeme všetkým nájomcom hrobových miest, že v zmysle Prevádzkového poriadku pohrebiska obceVYŠNÝ KUBÍNje potrebné uzatvoriť zmluvu o prenájme hrobového miesta od 03.11.2014 na obecnom úrade.

05.08.
2014

Autobusové zastávky na hornom konci obce

Obecný úrad vo Vyšnom Kubíne informuje občanov, že od 11.08.2014 začína fungovať prevádzka nových autobusových zastávok na hornom konci obce s názvom: Vyšný Kubín, nad mlynom.

Zastávka smer Dolný Kubín                   Cestovný poriadok

/         

30.06.
2014

Rekonštrukcia schodov k Pomníku Mjr. Archipova vo Vyšnom Kubíne

Obec Vyšný Kubínuvoľnila z rozpočtu obce finančné prostriedky a zrekonštruovala prístupové schody a Pomník Mjr. Archipova vo Vyšnom Kubíne.

Pred rekonštrukciou         Po rekonštrukcii
           

Viera Juráková
starostka obce

02.06.
2014

Pošta PARTNER

POŠTA PARTNER - otvorenie služby pre občanov. Od 01.06.2014 je v priestoroch obecného úradu otvorená Pošta PARTNER. Pošta Partner nenahrádza doručovateľa, ten zostáva po starom. Služby Pošty PARTNER pre občanov:

- príjem listových zásielok:obyčajných , doporučených, prioritných, úradných,
- príjem balíkov,
- príjem platieb:SIPO a poštových poukážok
- predaj poštových známok, kolkov, dobíjacích kupónov O2, Orange, EASY, žrebov

14.03.
2014

ČO SA NÁM PÁČI A ČO NIE ?, ZAPOJÍME SA DO ČISTENIA ?

ČO SA NÁM PÁČI A ČO NIE?, ZAPOJÍME SA DO ČISTENIA?
Fotogaléria

Stránky