Pre občanov

28.08.
2017

Doplnenie osvetlenia priechodu pre chodcov

Z dôvodu bezpečnejšieho prechodu chodcov cez prechod na ceste I/59 na dolnom konci obce,  doplnil sa ďalší svetelný bod, ktorý bude umiestnený za autobusovou zastávkou v smere Ružomberok  - Dolný Kubín. K ohláseniu drobnej stavby sa vyjadrili všetky príslušné úrady, pri stavbe sa rešpektovali všetky ich stanoviská a vyjadrenia. Na realizáciu aj s projektovou dokumentáciu obec uvoľnila vlastné zdroje v sume 3000 €.

 

28.08.
2017

Rekonštrukcia lávky cez Jasenovský potok – realizácia september-október 2017

Projekt je podporený dotáciou zo Žilinského samosprávneho kraja v sume 1200 € a zo zdrojov obce v sume  300 €.

28.08.
2017

Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne v Materskej škole vo Vyšnom Kubíne

Projekt bol podporený dotáciou z  Ministerstva financií SR v sume 13500 € a zo zdrojov obce v sume  2500 €.

23.08.
2017

Zmodernizovanie športovísk v obci Vyšný Kubín

Projekt vyriešil zmodernizovanie športoviska pre deti v obci Vyšný Kubín.  Existujúce prvky boli opravené a natreté novým náterom. Športový areál bol doplnený novými lavičkami. Nákupom nových prvkov sa zväčšili možnosti našich najmenších občanov na  aktívne využívanie voľného času.  Celé priestranstvo športoviska bolo upravené a  tým sa zabezpečila športová a relaxačná zóna pre deti a ich rodičov.

28.06.
2017

Vyšnokubínske Prviesenky 22.06.2017

Obec Vyšný Kubín v spolupráci s Materskou školou vo Vyšnom Kubíne  dňa 22.06.2017 o 16.00 hod v sále obecného úradu  uskutočnila 13. ročník Vyšnokubínskych prviesenok.  Podujatie sa nieslo v duchu ústrednej myšlienky  63. ročníka Hviezdoslavovho Kubína -  hudba a slovo. Každoročne je akousi predprípravou  našich malých a mladých recitátorov  na kontakt s publikom,  ich začínajúce vystúpenia na verejnosti a prvé stretnutia s umeleckým slovom.

23.05.
2017

Deň Matiek 14.05.2017

Mama, mám ťa veľmi rád  ( rada ), v tomto duchu

Obecný úrad, Materská škola a  Slovenský červený kríž vo Vyšnom Kubíne usporiadali dňa 14.05.2017 nedeľné posedenie ku DŇU MATIEK.

29.04.
2017

III. Stupeň povodňovej aktivity v obci Vyšný Kubín na Leštinskom a Jasenovskom potoku

Vzhľadom na dlhotrvajúce dažde došlo v obci Vyšný Kubín na Leštinskom a Jasenovskom potoku k vybreženiu a k zaplaveniu lokality Pod Skalami.

Na základe týchto skutočností podľa § 26 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona č. 7/2010 Z.z. O ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. bol vyhlásený III. Stupeň povodňovej aktivity pre územie obce Vyšný Kubín v dňoch od 28.04.2017 od 18.00 hod do 29.4.2017 do 18.00 hod.

11.04.
2017

Upozornenie DPO Dolný Kubín

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dolný Kubín

oznamuje zvýšené riziko vzniku požiarov - príloha

20.03.
2017

Pečať za rozvoj obce v roku 2016

Pečať za rozvoj obce v roku 2016

07.11.
2016

Stretnutie jubilantov v obci Vyšný Kubín

V rámci mesiaca úcty k starším sa v sále obecného úradu vo Vyšnom Kubíne konalo stretnutie jubilantov dňa 27.10.2016. Svojim pestrým programom prišli jubilantov pozdraviť aj naši malí škôlkari a žiaci navštevujúci umeleckú školu v Dolnom Kubíne.

Stránky