Rozpočet

Schválený rozpočet na obdobie 2023 - 2025 pre obec Vyšný Kubín  PDF  - príjmy -  výdavky 
Schválený rozpočet na obdobie 2022 - 2024 pre obec Vyšný Kubín   PDF - príjmy - výdavky
Schválený rozpočet na obdobie 2021 - 2023 pre obec Vyšný Kubín PDF - príjmy - výdavky
Schválený rozpočet na obdobie 2020 - 2022 pre obec Vyšný Kubín  (PDF1) - (príjmy) - (výdavky)
Schválený rozpočet na obdobie 2019 - 2021 pre obec Vyšný Kubín (PDF1) - (PDF2) - (PDF3)
Schválený rozpočet na obdobie 2018 - 2020 pre obec Vyšný Kubín (PDF 1)(pdf2)(pdf3)
Schválený rozpočet na obdobie 2017 - 2019 pre obec Vyšný Kubín  (PDF 1) (PDF 2) (PDF 3)
Schválený rozpočet na obdobie 2016-2018 pre obec Vyšný Kubín (PDF)
Schválený rozpočet obce a ZŠ s MŠ  v  €  na roky  2016 -2018  (PDF)
Rozpočet ZŠ a MŠ Vyšný Kubín na roky 2015-2017 (PDF)
Rozpočet obce Vyšný Kubín na roky 2015-2017 (DOC), (PDF)
Rozpočet obce Vyšný Kubín na roky 2014-2016 (PDF)
Programový rozpočet obce Vyšný Kubín na rok 2013 a na roky 2014-2015 (DOC)
Plnenie programového rozpočtu obce Vyšný Kubín za rok 2011 (DOC)
Programový rozpočet obce Vyšný Kubín na rok 2012 a na roky 2013-2014(PDF)
Návrh rozpočtu príjmov na rok 2011 a na roky 2012 - 2013 (PDF)
Návrh rozpočtu obce a RO výdavkov na rok 2011 a na roky 2012 - 2013 (PDF)