Samospráva obce

Starosta obce
Ing. Antonín Zámečník
Kontakt: 0908 275 229
email: starosta@vysnykubin.sk 

 

Ekonomickí pracovníci
Katarína Chládeková
email: ekonom@vysnykubin.sk
Lukáš Zápotočný
email: klientskecentrum@vysnykubin.sk

Zástupca starostky obce

Hlavný kontrolór obce
Mgr. Jana Varivová 
 

Obecné zastupiteľstvo
Viera Juráková (226)
Bc. Pavol Kaco (214)
Ing. Marián Melicherčík (206)
Mgr. Milada Draganová (195)
Mgr. Anna Frančáková Gluchová (161)
Mgr. Peter Drozd (160)
Ing. Peter Jackulík (155)
 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo dňa 27.12.2018 komisie z radov poslancov a občanov obce Vyšný Kubín:

Komisia financií, správy a majetku obce

 1. predsedu komisie : Viera Juráková
 2. členov komisie:
  a) poslancov: Mgr. Peter Drozd
  ​b) odborníkov z radov obyvateľov a obce a iných osôb: Ing. Melánia Melicherčíková, Katarína Chládeková 

Komisia školstva, kultúry a športu a sociálnych vecí

 1. predsedu komisie : Mgr. Anna Frančáková Gluchová
 2. členov komisie:
  a) poslancov: Bc. Pavol Kaco
  b) odborníkov z radov obyvateľov a obce a iných osôb: Mgr. Vladimír Balko, Lenka Podbrežná, Anton Slamka ml., Anna Vlžáková, Alena Zámečníková 

Komisia rozvoja a výstavby obce

 1. predsedu komisie: Ing. Peter Jackulík
 2. členov komisie:
  a) poslancov: Mgr. Peter Drozd
  b) odborníkov z radov obyvateľov a obce a iných osôb: Ing. Peter Gebura,
  Ing. Radovan Mikuláš, Ing. Vladimír Otto, Ing. Ivan Paluga

Komisia verejného poriadku a životného prostredia   

 1. predsedu komisie: Mgr. Milada Draganová
 2. členov komisie:
  a) poslancov: Ing. Marián Melicherčík
  b) odborníkov z radov obyvateľov a obce a iných osôb: Ing. Jaroslav Figuli