Samospráva obce

Starosta Vyšný KubínStarosta obce
Ing. Antonín Zámečník
Kontakt: 0908 275 229
email: starosta@vysnykubin.sk 

 

Ekonomickí pracovníci
Katarína Chládeková
email: ekonom@vysnykubin.sk
Lukáš Zápotočný
email: klientskecentrum@vysnykubin.sk

Zástupca starostky obce

Hlavný kontrolór obce
Mgr. Jana Varivová 

Obecné zastupiteľstvo

Vierka
Viera Juráková (226)
viera.jurakova@vysnykubin.sk
Pavol
Bc. Pavol Kaco (214)
pavol.kaco@vysnykubin.sk
Marian
Ing. Marián Melicherčík (206)
marian.melichercik@vysnykubin.sk
Miladka
Mgr. Milada Draganová (195)
milada.draganova@vysnykubin.sk
Anička
Mgr. Anna Frančáková Gluchová (161)
anna.francakova.gluchova@vysnykubin.sk
Peter
Mgr. Peter Drozd (160)
peter.drozd@vysnykubin.sk
Peter
Ing. Peter Jackulík (155)
peter.jackulik@vysnykubin.sk

 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo dňa 27.12.2018 komisie z radov poslancov a občanov obce Vyšný Kubín:

Komisia financií, správy a majetku obce

 1. predsedu komisie : Viera Juráková
 2. členov komisie:
  a) poslancov: Mgr. Peter Drozd
  ​b) odborníkov z radov obyvateľov a obce a iných osôb: Ing. Melánia Melicherčíková, Katarína Chládeková 

Komisia školstva, kultúry a športu a sociálnych vecí

 1. predsedu komisie : Mgr. Anna Frančáková Gluchová
 2. členov komisie:
  a) poslancov: Bc. Pavol Kaco
  b) odborníkov z radov obyvateľov a obce a iných osôb: Mgr. Vladimír Balko, Lenka Podbrežná, Anton Slamka ml., Anna Vlžáková, Alena Zámečníková 

Komisia rozvoja a výstavby obce

 1. predsedu komisie: Ing. Peter Jackulík
 2. členov komisie:
  a) poslancov: Mgr. Peter Drozd
  b) odborníkov z radov obyvateľov a obce a iných osôb: Ing. Peter Gebura,
  Ing. Radovan Mikuláš, Ing. Vladimír Otto, Ing. Ivan Paluga

Komisia verejného poriadku a životného prostredia   

 1. predsedu komisie: Mgr. Milada Draganová
 2. členov komisie:
  a) poslancov: Ing. Marián Melicherčík
  b) odborníkov z radov obyvateľov a obce a iných osôb: Ing. Jaroslav Figuli