Samospráva obce

Starosta Vyšný KubínStarosta obce
Ing. Antonín Zámečník
Kontakt: 0908 275 229
email: starosta@vysnykubin.sk 

 

Ekonomickí pracovníci
Katarína Chládeková
email: ekonom@vysnykubin.sk
Nina Rosinská
email: klientskecentrum@vysnykubin.sk

Zástupca starostu obce
Viera Juráková

Hlavná kontrolórka obce
Mgr. Jana Varivová 

Obecné zastupiteľstvo

Vierka
Viera Juráková (226)
viera.jurakova@vysnykubin.sk
0915 662 121
Pavol
Ing. Pavol Kaco (214)
pavol.kaco@vysnykubin.sk
0904 861 258
Marian
Ing. Marián Melicherčík (206)
marian.melichercik@vysnykubin.sk
0905 807 962
Miladka
Mgr. Milada Draganová (195)
milada.draganova@vysnykubin.sk
0905 733 070
Anička
Mgr. Anna Frančáková Gluchová (161)
anna.francakova.gluchova@vysnykubin.sk
0908 024 220
Peter
Mgr. Peter Drozd (160)
peter.drozd@vysnykubin.sk
0905 346 671
Peter
Ing. Peter Jackulík (155)
peter.jackulik@vysnykubin.sk
0910 864 342

 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo dňa 27.12.2018 komisie z radov poslancov a občanov obce Vyšný Kubín:

Komisia financií, správy a majetku obce

 1. predsedu komisie : Viera Juráková
 2. členov komisie:
  a) poslancov: Mgr. Peter Drozd
  ​b) odborníkov z radov obyvateľov a obce a iných osôb: Ing. Melánia Melicherčíková, Katarína Chládeková 

Komisia školstva, kultúry a športu a sociálnych vecí

 1. predsedu komisie : Mgr. Anna Frančáková Gluchová
 2. členov komisie:
  a) poslancov: Ing. Pavol Kaco
  b) odborníkov z radov obyvateľov a obce a iných osôb: Mgr. Vladimír Balko, Lenka Podbrežná, Anton Slamka ml., Anna Vlžáková, Alena Zámečníková 

Komisia rozvoja a výstavby obce

 1. predsedu komisie: Ing. Peter Jackulík
 2. členov komisie:
  a) poslancov: Mgr. Peter Drozd
  b) odborníkov z radov obyvateľov a obce a iných osôb: Ing. Peter Gebura,
  Ing. Radovan Mikuláš, Ing. Vladimír Otto, Ing. Ivan Paluga

Komisia verejného poriadku a životného prostredia   

 1. predsedu komisie: Mgr. Milada Draganová
 2. členov komisie:
  a) poslancov: Ing. Marián Melicherčík
  b) odborníkov z radov obyvateľov a obce a iných osôb: Ing. Jaroslav Figuli