Smernica 01/2014 o poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.

Smernica 01/2014 o poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov - PDF, príloha č. 1 PDF