Spoločný stavebný úrad

Vzhľadom na situáciu súvisiacu s COVID 19 a nariadenia vlastníka budovy Ministerstva  práce sociálnych vecí a rodiny sú stránkové hodiny stavebného úradu do odvolania zrušené.

V prípade potreby komunikovať s referentami stavebného úradu elektronicky alebo telefonicky. Potrebné doklady ponechávať na obecných úradoch alebo u informátora budovy úradu práce.

 

Spoločný stavebný úrad je pre verejnosť otvorený nasledovne:

Pondelok: 08:00 - 15:00

Streda: 08:00 - 16:00

 

Pracovníci stavebného úradu:

Ing. Lenka Mansouri - referent spoločného stavebného úradu

e-mail: lenka.mansouri@oravskypodzamok.sk      

telefón: 0901 788 720

Ing. Peter Matištík - referent spoločného stavebného úradu

e-mail: peter.matistik@oravskypodzamok.sk        

telefón: 0901 788 721

Mgr. Mária Menšíková - referent spoločného stavebného úradu

e-mail: maria.mensikova@oravskypodzamok.sk

telefón: 0901 788 724