Spoločný stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad je pre verejnosť otvorený nasledovne:

Pondelok: 08:00 - 15:00

Streda: 08:00 - 16:00

 

Pracovníci stavebného úradu:

Ing. Lenka Mansouri - referent spoločného stavebného úradu

e-mail: lenka.mansouri@oravskypodzamok.sk      

telefón: 0901 788 720

Ing. Peter Matištík - referent spoločného stavebného úradu

e-mail: peter.matistik@oravskypodzamok.sk        

telefón: 0901 788 721

Mgr. Mária Menšíková - referent spoločného stavebného úradu

e-mail: maria.mensikova@oravskypodzamok.sk

telefón: 0901 788 724