Úradná tabuľa obce

 Aktuálne vyvesené dokumenty

 

Majetkové oznámenie starostu obce k 31.03.2020 (príloha)