Vysťahovalectvo z obce Vyšný Kubín do Ameriky v rokoch 1875 -1924

Prehľad vysťahovalcov z obce Vyšný Kubín do Ameriky v rokoch 1892 - 1924.

V druhej polovici 19. stor sa situácia vo Vyšnom Kubíne (a na celej Orave) dramaticky zhoršila. Neustálym dedením sa polia pre rodinu zmenšili natoľko, že malé množstvo pôdy nebolo schopné uživiť rodinu. Ťažký život obyvateľov Oravy fundovane a výstižne opísal obvodný notár so sídlom v Rabči v rokoch 1927 – 1935. Text nám pomôže dobre pochopiť príčiny veľkého vysťahovalectva z Oravy.

„Počasie je nepriaznivé, aj zima, lebo sa nedá furmančiť. Na poliach jesenná sejba vymrzne, na jar je počasie tak zlé, že sa nedá riadne siať, seje sa neskoro. Chudobný roľník nemá dostatok hnoja, nemá riadne obilie na osivo ani satbu a sadenie nie je dosť silné, aby vzdorovalo silným jarným a jesenným mrazom. Čo zostane a čo by sa dalo zužitkovať, seno, otava a obilie po žatve, nemôže sa zachrániť pre nepriaznivé počasie, zobrať a uskladniť do stodoly a tak zhnije na poli. Takéto úrody, čo sa zrna týka, sa nedajú na ľudskú potrebu mlieť, slama a potrava pre dobytok upotrebovať, lebo z toho ochorie. Toto sa opakuje z roka na rok. Postupne tak ako má tunajší maloroľník menej príjmov, dôchodkov, zárobkov, nemôže si zadovážiť dostatok umelého hnojiva, jedinej podmienky tohto hospodárstva. Tunajší roľník spotrebuje slamu na kŕmenie dobytka, na stelivo používa mach a smrečinu. Do hnoja tečie dažďová voda, ktorá to najlepšie z hnoja vymyje tak, ako na poliach prudké jarné dažde a jesenné lejaky odplavia aj hnoj aj humus. Je vôbec nešťastie tohto obyvateľstva, že sa tu musí trápiť a hospodáriť na poli, ktoré je viac menej už od prírody predestinované na to, aby tu bolo výlučne len lesné hospodárstvo, chov dobytka a ovčiarstvo. Je smutný osud tunajšieho obyvateľstva, ktoré nedopracuje toľko obilia s úmornou prácou za pol roka, koľko mu je potrebné na celoročnú výživu. Pre týchto úbožiakov by bolo potrebné, aby aspoň polovička bola kolonizovaná na lepší kraj ... maloroľník nie je v stave vyživiť rodinu, zaplatiť dane a úroky zo svojich dlhov. Ostáva im predať hospodárstvo, inak ho postihne exekúcia“.

Boli tri možnosti riešenia katastrofálnej situácie: Intenzifikáciou poľnohospodárskej výroby získať viac potravín, ktorá však v daných podmienkach nebola možná. Odsťahovať sa do mesta a zamestnať sa v rozvíjajúcom priemysle. Na Orave sa však priemysel vôbec nebudoval, preto sa niekoľko rodín vysťahovalo za prácou do Budapešti, ktorá sa rýchlo rozrastala a poskytovala obmedzené množstvo práce. Najvýhodnejšie sa ukázalo:

Vysťahovať sa za prácou do USA.

V USA sa po skončení Občianskej vojny v ktorej zvíťazil priemyselný Sever prudko rozvíjal priemysel a Amerika potrebovala veľké množstvo nových pracovných síl. Preto sa majitelia baní v roku 1877 rozhodli, že aj na Slovensko pošlú agentov, aby verbovali robotníkov pre banský a oceliarsky priemysel v USA. Amerika poskytovala pracovné príležitosti aj pre nekvalifikovaných robotníkov a zárobok bol v porovnaní s Uhorskom niekoľkonásobne vyšší. V rokoch 1875 až 1914 emigrovalo do Spojených štátov viac ako 620 000 Slovákov.

Na rozhodnutí vysťahovať sa do USA mala vplyv aj stupňujúca sa maďarizácia. Deti v školách sa učili po maďarsky, na úradoch sa komunikovalo v maďarskom jazyku, všetky dokumenty boli v maďarčine a na obchodoch a budovách boli maďarské nápisy. Všetko presviedčalo obyvateľov Vyšného Kubína, že nie sú Slováci, ale Maďari. To viedlo k oslabeniu vzťahu k domovu a uľahčilo rozhodovanie o ceste za more.

Aj vo Vyšnom Kubíne boli agenti verbovať na prácu do Ameriky, boli tu tiež agenti lodných spoločností, ktorí dávali informácie o cestovaní a dali sa u nich kúpiť aj lodné lístky. Objavili sa aj prevádzači na územie Poľska, cez ktoré sa dalo bez pasov „na čierno“ dostať do prístavu Hamburg a ušetriť peniaze a energiu na vybavovanie pasu.

Veľká časť vysťahovalcov sa neplánovala usadiť v USA natrvalo. Plánovali niekoľko rokov tam pracovať, našetriť doláre a s úsporami sa vrátiť domov; kúpiť pôdu, postaviť murovaný dom a žiť v lepšom sociálnom postavení. Ktorí sa rozhodli v Amerike natrvalo usadiť, predali svoje pole, dom a ostatný majetok, tým získali paniaze na cestu a na usadenie sa v novej vlasti. Na cestu si brali oblečenie, peniaze a najmä stravu.

Počet vysťahovalcov z Vyšného Kubína.

Počet vysťahovalcov z Vyšného Kubína (aj z celej Oravy) nebolo možné donedávna zistiť. Nezachovala sa evidencia vydaných pasov pred rokom 1914, žiadosti o vydanie pasu sú nekompletné, náhodne roztrúsené v archíve župy. Tiež sa neviedla evidencia cestujúcich do Ameriky. Okrem toho veľa ľudí odchádzalo do Ameriky bez pasu, „na čierno“ mimo evidenciu. Župní úradníci odhadovali, že takto vycestovala väčšina vysťahovalcov, proti čomu sa robili aj policajné opatrenia, ale neúspešne. Preto v monografiách jednotlivých obcí je stať o vysťahovalectve napísaná len všeobecne bez konkrétnych údajov. Je to biele miesto v dejinách obce.

Zoznam vysťahovalcov do Ameriky, ktorý vypracoval v roku 1901 notár Kučera.

V župnom archíve sa zachovali menovité zoznamy vysťahovalcov do Ameriky z jednotlivých obcí v dobe od r 1875 do októbra 1901, ktoré na príkaz župana vypracovali richtári a obvodní notári. Tieto zoznamy výborne doplňujú americké pramene, pretože uvádzajú aj vysťahovalcov z Vyšného Kubína pred rokom 1892, ktorí v sprístupnenej americkej evidencii nie sú. V zozname je 9 vysťahovalcov do Ameriky, nie je upresnené ktorí cestovali do USA, Kanady alebo do Latinskej Ameriky.

Americké úrady umožnili prístup do evidencie prisťahovalcov Imigračného úradu na Ellis Islande v New Yorku a v prístavoch Baltimore a Philadelphia ktorými prešli všetci prisťahovalci v rokoch 1892 – 1924. To bola doba v ktorej vycestovala drvivá väčšina emigrantov z Vyšného Kubína. Vyhľadávanie sťažovalo, že mená a názvy boli písané maďarským pravopisom a pri prepisovaní do evidencie americkí  imigrační úradníci ešte viac skresľovali slovenské mená. Napriek uvedeným problémom nám to umožnilo podľa mena a miesta pôvodného pobytu vyhľadať 79 vysťahovalcov z Vyšného Kubína. V zozname sú všetci ktorí pristáli pri brehoch Ameriky; s pasom alebo bez neho. V tabuľke uvádzam všetky údaje ktoré sú v evidencii.

 

Prehľad vysťahovalcov z obce Vyšný Kubín do USA v rokoch 1892 - 1924.

 

Príchod do USA

Priezvisko

V origináli

Meno

Vek

Stav

Povolanie

Miesto

 

1

17.06.1914

Andrisová

Andrisz

Anna

20

s

...

F. Kubin

 

2

25.05.1903

Balko

Balko

Andras

44

ž

labourer

Felsokubin

 

3

27.10.1903

Balko

Balko

Andras

43

ž

labourer

F. Kubnice

 

4

15.02.1906

Balko

Balko

Jozsef

44

ž

farm. labor.

F. Kubcic

 

5

05.10.1909

Balko

Balko

Janos

24

s

farm. labor.

Felsokubin

 

6

27.05.1913

Balková

Balko

Maria

18

s

maidserv.

Felsokubin

 

7

18.03.1902

Blaško

Blasko

Janos

42

ž

labourer

F. Kabin

 

8

17.06.1914

Blašková

Blasko

Maria

16

s

...

F. Kubin

 

9

25.03.1913

Brašeňová

Brasen

Zuzanna

21

s

...

Felsokubin

 

10

01.04.1902

Ďurďík

Gyurgyik

Janos

35

ž

?

F. Kubin

 

11

01.04.1902

Ďurďíková

Gyurgyik

Maria

26

v

none

F. Kubin

 

12

17.11.1909

Figuli

Figuli

Maria

17

s

servant

Felsokubin

 

13

13.11.1903

Gacek

Gaczek

Albert

40

ž

labourer

...

 

14

15.02.1906

Gacek

Gacsek

Miklos

10

s

child

F. Kubcic

 

15

15.02.1906

Gacek

Gacsek

Bela

4

s

child

F. Kubcic

 

16

15.02.1906

Gaceková

Gacsek

Zsofia

38

v

none

F. Kubcic

 

17

15.02.1906

Gaceková

Gacsek

Gizella

8

s

child

F. Kubcic

 

18

25.03.1913

Halušková

Halnska

Zsofia

34

v

...

Felsokubin

 

19

25.03.1913

Halušková

Halnska

Emilia

9

s

...

Felsokubin

 

20

21.01.1900

Hubová

Huba

Zofia

22

s

none

Felso Kybin

 

21

15.02.1906

Javornícka

Javorniczky

Ilona

26

s

maidserv.

F. Kubcic

 

22

14.03.1900

Jurák

Furak

Michal

28

ž

farmer

...

 

23

11.12.1901

Jurák

Jurak

Mihaly

30

ž

labourer

felso Korhin

 

24

18.03.1902

Jurák

Jurak

Mihaly

16

s

labourer

F. Kubin

 

25

15.02.1906

Jurák

Jurak

Mihaly

19

s

farm. labor.

F. Kubcic

 

26

30.07.1907

Jurák

Jurak

Gaspar

25

s

...

Felsokubin

 

27

23.10.1907

Jurák

Jurak

Pavel

27

s

...

Felso Kubin

 

28

18.02.1910

Jurák

Jurak

Mihaly

38

ž

farm. labor.

Felsokubin

 

29

15.02.1906

Juráková

Jurak

Zsofia

18

s

maidserv.

F. Kubcic

 

30

20.08.1907

Kacová

Kaco

Josef

25

s

farm. labor.

Felso Kukin

 

31

12.05.1913

Kacová

Kaczo

Zofia

24

s

maidserv.

Felsokubin

 

32

18.06.1914

Kacová

Kaczo

Ilona

22

s

...

Felsokubin

 

33

26.11.1902

Kubaň

Kubany

Josef

18

s

farm. labor.

F. Kubasa

 

34

15.02.1906

Lavotta

Lavotta

Jozsef

16

s

farm. labor.

F. Kubcic

 

35

24.11.1913

Lavotta

Lavota

Ilona

21

s

maidserv.

Fehikubni

 

36

06.05.1903

Líška

Liska

Josef

39

ž

...

Felso Kubin

 

37

23.10.1907

Mayer

Mayer

Jan

24

s

...

USA

 

38

13.02.1910

Mayer

Mayer

Antal

25

s

...

Temes Kubin

 

39

15.10.1913

Mayer

Maier

Jan

30

s

...

Hor. Kubin

 

40

10.02.1900

Meško

Mesko

Emil

23

s

miller

F. Rubin

 

41

14.03.1900

Meško

Meško

Vendelin

38

ž

farmer

...

 

42

14.03.1900

Meško

Meško

Josef

30

ž

farmer

...

 

43

01.04.1902

Meško

Mesko

Gaspar

38

ž

labourer

F. Kubin

 

44

01.04.1902

Meško

Mesko

Adolf

26

ž

labourer

F. Kubin

 

45

01.04.1902

Meško

Mesko

Sandor

25

s

labourer

F. Kubin

 

46

06.05.1903

Meško

Mesko

Miklos

10

s

...

Felso Kubin

 

47

05.09.1906

Meško

Mesko

Miklos

23

s

cutter

Felso Kukin

 

48

18.03.1902

Mešková

Mesko

Zsuzsi

30

s

none

F. Kubin

 

49

18.03.1902

Mešková

Mesko

Julia

19

s

none

F. Kubin

 

50

02.04.1902

Mešková

Mesko

Ludmila

17

s

 

Felso

 

51

02.06.1905

Mešková

Mesko

Zsofia

26

s

maidserv.

F. Kubin

 

52

12.04.1906

Mešková

Mesko

Julia

20

s

maidserv.

F. L...b...

 

53

23.10.1907

Mešková

Thesko

Anna

24

s

...

Fiso Kubur

 

54

25.03.1913

Mešková

Mesko

Johanna

19

s

...

Felsokubin

 

55

18.06.1914

Mešková

Mesko

Julia

34

s

...

Felsokubin

 

56

21.03.1902

Michna

Michna

Jozsef

25

s

labourer

F. Hulim

 

57

15.02.1906

Michna

Michna

Pal

17

s

farm. labor.

F. Kubin

 

58

26.11.1903

Michnová

Michna

Ilona

25

v

none

...

 

59

15.02.1906

Michnová

Michna

Zsuzsi

16

s

maidserv.

F. Kubcic

 

60

25.03.1913

Michnová

Michna

Maria

17

s

...

Felsokubin

 

61

18.03.1902

Polko

Polko

Jozsef

41

ž

labourer

F. Kabin

 

62

18.03.1902

Reguli

Reguli

Mihaly

34

ž

shoemaker

F. Kubin

 

63

18.03.1902

Reguli

Reguli

Mihaly

18

s

labourer

F. Kubin

 

64

01.04.1902

Reguli

Reguli

Andras

28

s

labourer

F. Kubin

 

65

26.05.1910

Reguli

Reguli

Josef

30

ž

farm. labor.

...

 

66

12.05.1913

Reguliová

Reguli

Julia

17

s

maidserv.

Felsokubin

 

67

30.06.1905

Reguly

Reguly

Miklos

25

s

workman

F. Rubin

 

68

31.10.1907

Reguly

Reguly

Mikulas

26

s

...

Fetos Kulein

 

69

06.10.1910

Reguly

Reguly

Erno

28

s

...

Felso-Kulsi

 

70

17.06.1914

Reguly

Reguly

Janos

34

ž

...

Felsokubin

 

71

17.06.1914

Reguly

Reguly

Lajos

1

s

...

Felsokubin

 

72

05.06.1902

Regulyová

Reguly

Sofia

22

s

none

...

 

73

15.02.1906

Regulyová

Reguly

Maria

20

s

maidserv.

F. Kubcic

 

74

06.10.1910

Regulyová

Reguly

Julia

28

v

...

Felso-Ku